Ceam 2018
Acrylic on Birch Panel. 9" x 8.5" x 2.25"
Chol 2018
Acrylic on birch panel. 9.5" x 10" x 2.25"
Toca 2018
Acrylic on birch panel. 8.5" x 8.5" x 2.25"
Alse 2018
Acrylic on birch panel. 8.5" x 9" x 2.25"
Geln 2018
Acrylic on birch panel. 7.5" x 8" x 2.25"
Unje 2018
Acrylic on birch panel. 8" x 9" x 2.25"
Mako 2018
Acrylic on birch panel. 8" x 8" x 2.25"
Lohc 2018
Acrylic on birch panel. 7.5" x 7.5" x 2.25"
Loquada 2018
Acrylic on birch panel. 16" x 14.5" x 3.5"
Feduara 2018
Acrylic on birch panel. 14.5" x 16" x 3.5"
Rolauxa 2018
Acrylic on birch panel. 16.5" x 16" x 3.5"
Abertin 2018
Acrylic on birch panel. 14.5" x 16" x 3.5"
Tamotin 2018
Acrylic on birch panel. 15" x 18" x 3.5"
Gavalea 2018
Acrylic on birch panel. 16" x 16" x 3.5"
Duilion 2018
Acrylic on birch panel. 13.5" x 15" x 3.5"
Quangel 2018
Acrylic on birch panel. 13.5" x 16" x 3.5"
Darsian
Acrylic on birch panel. 14.5" x 15.5" x 3.5"
Darsian
Loravus
Acrylic on birch panel. 12" x 12" x 3.5"
Loravus
Reloach 2018
Acrylic on birch panel. 12" x 13" x 3.5"
Centoni 2018
Acrylic on birch panel. 14" x 15" x 3.5"
Recolts 2018
Acrylic on birch panel. 15" x 13" x 3.5"
Tridion 2018
Acrylic on birch panel. 14" x 16.5" x 3.5"
Southar 2018
Acrylic on birch panel. 13" x 15" x 3.5"

PAUL DIGNAN